PRESENTACÍÓ A L’ELECCIÓ DE JUTGE/SSA DE PAU DE CARRÍCOLA

El termini per a presentar-se finalitza el dia 8 de juliol de 2020 (publicació de l’anunci el dia 23 de juny de 2020 al BOP de València núm.119).
Vos remeten per esta mitjà la sol·licitud, que també teniu a la vostra disposició en les dependències municipals (horari de l’administrativa de 08.00 a 14.00 h) i a la pàgina web de l’Ajuntament www.carrícola.es.


Carrícola, 2 de juliol de 2020.

L’alcalde,
Juan Salvador Miralles Tomás