HISTÒRIA

EL NOM, ELS ORIGENS I L'EVOLUCIÓ DEL POBLE


Carrícola es el nom de la llença de roca prominent que despunta a mitjan vessant de la lloma del Castellet a una altitud de 420 m, i des del segle XIII está coronada per una torre feudal. Deriva Carrícola de l'arrel ibèrica karr, " roca, tormo, pedra, " . On els ibers degueren dir Karri, els romans hi aplicaren el diminutiu del llati -cula, amb la qual cosa quedaria llatinitzat el racó de la Roca, i seria pronunciat ( karricula ) o ( Karrícola ) pels àrabs .


El nucli urbà de Carrícola esta situat a una altitud sobre el nivell del mar d'uns 330 m., actualment té un padró de 85 habitans. L'orige de l'actual Carrícola cal buscar-lo en una antiga alquería islámica. Després de la conquesta cristiana, l'alquería musulmana de Carrícola fou donada per Jaume I, al cavaller català Ramón de Timor, el nou propietari edifica el castell, que desde 1257 presidis Carrícola com a simbol del nou poder feudal establit. Al llarg del temps Carrícola va pasar per distintes mans, Jaume I la donà a Berenguela Alfonso el 1270, i posteriorment al bisbat de València, en el 1477 es creà la baronia de Carrícola (Cardenal Mila i Borja), i després passà a formar partdel marquesat d'Albaida.


En el casc urbà distinguim diferents models d'habitatges que, malgrat la diferencició social i d'època, conserven una tipologia bàsica que es repetirà pràcticament en alguns edificis. El model constructiu és d'una casa vinculada a la vida rural, d'una o dues plantes, alguna vegada amb cambra, la planta baixa estaba destinada a l'habitatge. Cal destacar en algunes façanes els plafons ceramics devocionals, aixi com els balcons amb peanya de pedra i reixes de forja, evideciant l'estatus socioeconómic de la familia que la habitava. Avui en dia la majoria de les cases han sigut reformades adaptan-se a les necessitas actuals.


Avui Carrícola és un municipi eminentment agricola, al terme hi ha conrreus de fruiters, oliveres, vinyes, tarongers, aixi com una gran varietat d'hortalises. L'any 1982 els llauradors carricolins, apostaren per obtenir un relatiu estalvi d'aigua, introduint a l'horta un sistema de distribució entubada i reg localitzat per goteig, començàn a funcionar en sustitució del mil-lenari sistema islàmic de regadiu tradicional. Mes recentment ha sigut l'aposta generalizada per la producció ecológica.


Amb l'arribada del turisme rural Carrícola va apostar fort, ja que podia oferir certs encants per la seva situació privilegiada als peus del Benicadell, el seu patrimoni, la seva historia, les seves costums, gastronomia, festes i tradicions, aixi com l'horta amb conrreus ecológics, i la tranquilitat que avui en dia es dificil trobar en les grans ciutats. L'Ajuntament ha possat en marcha l'hostal restaurant Carrícola, on oferix allotjament, i un lloc on poder tastar la seva gastronomia casolana, i gaudir dels encants de Carrícola.